Επικοινωνήστε μαζί μας

Μάθετε σήμερα τα οφέλη της χορηγίας ή της υποψηφιότητάς σας!

Πληροφορίες

Μαρία Σαγάνα, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 307), email: [email protected]

Υποψηφιότητες:

Αργυρώ Συγγούνη, Κιν.: 6947 71 5620, email: [email protected]

Βασίλης Κουτσαβλής, Τηλ.: 2106617777 (εσωτ. 129), email: [email protected]

Φίλιππος Κιουρτσιδάκης, Τηλ.: 2106617777 (εσωτ. 224), email: [email protected]

Τιμητική Υποστήριξη

Χορηγοί Επικοινωνίας

Διοργάνωση

Official Publication

Φαρμακευτικός Κόσμος