Χορηγοί της διοργάνωσης

Τα βραβεία πραγματοποιούνται με την πολύτιμη υποστήριξη των ακόλουθων χορηγών και φορέων

Είμαι Φαρμακοποιός:
Θέλω να αξιολογήσω


Είμαι Προμηθευτής Φαρμακείου:
Θέλω να υποβάλλω υποψηφιότητα


Τιμητική Υποστήριξη

Χορηγοί Επικοινωνίας

Διοργάνωση

Official Publication

Φαρμακευτικός Κόσμος